Slovakisk Engelsk tysk norsk

Tjenester

Rekruteringsløsning

En feil rekrutering kan være både dyrt og tidskrevende.

PP construction nord er et rekrutteringsbyrå som tilbyr tjenester innen rekruttering og utvelgelse av ledere, spesialister og faglært håndverker til faste stillinger. Vi er et av ledende rekrutterings- og bemanningsselskaper, og har erfarne og høyt kvalifiserte medarbeidere. Vi leverer våre rekrutteringstjenester gjennom PP construction nord. PP construction nord opplever ofte at våre utleide går over i faste stillinger, noe som forteller oss at våre kandidater holder høy kvalitet.

Vi ordner alt det praktiske fra start til slutt: rekruttering av medarbeider, CV, verifisering av kompetanse, kontrakter, oppfølging og evaluering gjennom prosjektforløpet, avtaler, lønn, sosiale omkostninger og arbeidstøy.

Dersom kandidaten er utenlandsk statsborger bistår vi dere og den/de aktuelle kandidat(ene) med oversettelser og hjelp av imigrasjonspapirer, kontrakteringer og deres HMS-erklæringer, samt innføring i selskapets rutiner.

Bemanningsløsning

Rett tid til å bemanne kan for eksempel være ved arbeidstopper, sesongsvingninger, ansettelsesstopp, prosjektarbeid, sykdom eller permisjoner.

Ved å leie inn en person før du velger å ansette, får du mulighet til å sjekke om personen passer i stillingen før du avgjør om det blir en fremtidig medarbeider. Mange av de unge jobbsøkerne synes selv at det er et bra opplegg, da de får prøve ut en arbeidsgiver før de bestemmer seg.

Ut fra ditt behov skreddersyr vi en optimal bemanningsløsning med heltids-, deltids- eller timeansatte. Noen av fordelene med vår bemanningsløsning, er at du bare betaler for timene du bruker, samt at du oppnår maksimal fleksibilitet i virksomheten.

Metodikken for å finne riktig medarbeider til et innleie oppdrag er veldig lik på rekrutteringsprosessen. Kartlegging og vektlagt viktighet av evner, egenskaper, motivasjon og fagkompetanse er den samme. Alle kandidater går igjennom en grundig kvalitetssikring hos oss og du kan være trygg på at du får den rette medarbeider til stillingen.

Vi sikrer likebehandling mellom innleide og fastansatte. Dette vil blant annet si at våre utleide medarbeidere skal ha samme arbeidsvilkår som innleiers egne ansatte.

Vi er arbeidsgiveren for medarbeideren ved innleie perioden.

Vi finner riktig og passende kandidat.

Sette informasjonskapsler

Omgivelser

Dette nettstedet bruker forskjellige informasjonskapsler for å tilby online-tjenester, for påloggingsformål, for å levere innhold gjennom tredjeparter, trafikkanalyse og mer. I samsvar med gjeldende lovgivning, vennligst bekreft ditt samtykke eller angi dine preferanser. Vi takker deg.

Mer informasjon her.

Sette informasjonskapsler