Slovakisk Engelsk tysk norsk

Om oss

Hvorfor PP Construction Nord

Vi er en totalleverandør av personalløsninger. Vi skreddersyr en talentkanal som passer deg, uansett om det er snakk om rekruttering, bemanning eller annet personalbehov innen bygg og anlegg.

Det er ingen som kan alt, derfor spesialiserer vi oss på det vi kan best! PP Constructiones nord er mestere i håndverkerbransjen. Hos oss får du erfarne og sertifiserte håndverkere som brenner for sitt fag. Med lang erfaring innen bransjen leverer vi kvalitet!

PP Construcion Nord

PP Construction nord er et rekrutterings- og bemanningsbyrå som leverer tjenester til seriøse og dyktige aktører i Norge.

Vi er et nytt selskap i Norge med lang og bred erfaring fra vårt samarbeidspartenere innen bemmaning og rekrutering. Med avdelingskontor i Slovakia som har ansvaret for HMS og rekrutering i det Øst europiske land, rekruttering av norske personell foregår i Norge. Vårt store nettverk av fagfolk og medarbeidere gjør oss i stand til å presentere din virksomhet for den riktige fagmannen. Vi leverer tjenester i hele Norge.

PP Construction nord følger gjeldende lover og regler som er pålagt oss som bemanningsselskap, samt direktiver fra EØS for arbeid over landegrenser og vikarbyrådirektivet. På denne måten håper vi at våre kunder føler seg trygge hos oss og blir med oss langt inn i fremtiden.

Metodene når vi velger kandidat

Kartlegging

Vi kartlegger organisasjonen i samarbeid med kunden for å få oversikt over behovet.

Kandidatsøk

Våre optimerte IT-prosesser som gir gjennomsiktighet og hurtighet, kan vi hurtig søke kandidater i våre nettverk og database som matcher nettopp deres behov både mht. faglige kompetanse og erfaring. Alle kandidater vil få løpende tilbakemelding om sin behandlingsstatus og hvor de er i prosessen.

Søkerbehandling

Etter at vi mottar søknader innkaller vi kvalifiserte kandidater. Vi vurderer kandidatene i henhold til stillingens krav, og utarbeider så en intervjuplan. Under intervjuet gjennomgår og vurderer vi CV, attester, vitnemål, og kartlegger karriereplan. Vi velger den aktuelle kandidaten.

Ansettelse og avslutning av prosess

Når søkerbehandlingen er avsluttet, sender vi CV og kompetansekartlegging til kunden. Vi avtaler tidspunkt for sluttintervju, innkaller kandidater og bistår i intervjuprosessen dersom det er ønskelig. Vi bistår så i oppsummeringen og utvelgelsen, og gir tilbakemelding til kandidatene. For oss er det viktig å evaluere prosessen med kunden samt å få tilbakemelding.

Oppfølging

Vi følger opp både kandidaten og dere som kunde gjennom hele innleieperioden eller ansettelsesprossessen. Dere som kunde bestemmer i hvilken grad og form for oppfølging dere ønsker.

Vår visjon

Vår visjon er å være et godt og respektert samarbeidspartner til våre kunder.

PP Construction Nord ønsker deg velkommen som kunde hos oss.

Sette informasjonskapsler

Omgivelser

Dette nettstedet bruker forskjellige informasjonskapsler for å tilby online-tjenester, for påloggingsformål, for å levere innhold gjennom tredjeparter, trafikkanalyse og mer. I samsvar med gjeldende lovgivning, vennligst bekreft ditt samtykke eller angi dine preferanser. Vi takker deg.

Mer informasjon her.

Sette informasjonskapsler